Λογισμικό για Αστροφωτογραφία

του Αντώνη Φαρμακόπουλου

Στην παρακάτω λίστα έχουμε συμπεριλάβει τα δημοφιλέστερα αστρονομικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την λήψη, επεξεργασία , εστίαση, χειρισμό στήριξης και οδήγηση. Αρκετά από αυτά είναι freeware ενώ τα υπόλοιπα είναι shareware (ελεύθερα για δοκιμαστική λειτουργία με περιορισμό χρόνου.)

Γενική πεποίθηση όλων μας είναι ότι δεν υπάρχει το τέλειο πρόγραμμα, για αυτό ο καθένας μας πολλές φορές χρησιμοποιεί πολλά και διαφορετικά πρόγραμμα ανάλογα την δουλειά που θέλει να κάνει ή τι είδους θέμα θέλει να επεξεργαστεί.


Maxim DL - ( Λογισμικό για λήψη με CCD, DSLR, οδήγηση, Stack,Color Combine και βασικά στάδια επεξεργασίας)
http://www.cyanogen.com/maximdl_dl.php

Focus max - (freeware λογισμικό για αυτόματη εστίαση)
http://users.bsdwebsolutions.com/~larryweber/FocusMaxDownload.htm

Phd Guiding - (freeware πρόγραμμα για οδήγηση με ST4 και EQmod)
Nebulosity ( λογισμικό για λήψη και βασικά στάδια επεξργασίας)
Dslr Shutter ( λογισμικό για χειρισμό DSLR μέσω PC)
http://www.stark-labs.com/downloads.html

ASCOM DRIVERS - (freeware Λογισμικό για σύνεση με PC στήριξης, κάμερας, Θόλου, πλανηταρίου…)
http://ascom-standards.org/

EQ MOD - (freeware λογισμικό για τον πλήρη χειρισμό ρομποτικών στηρίξεων μέσω ASCOM Drivers)
http://sourceforge.net/projects/eq-mod/files/

Fit Libarator - (freeware λογισμικό για το άνοιγμα από το photoshop αστρονομικών αρχείων FIT )
http://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/

Star Rounder - (freeware λογισμικό για διόρθωση των trails)
http://www.grekalova.com/photo_Astroplugins.html

Noiseware Professional - (Λογισμικό για την μείωση του θορύβου)
http://www.imagenomic.com/download_direct.aspx

Pixinsight - ( Πλήρες λογισμικό επεξεργασίας αστροφωτογραφίας)
http://pixinsight.com/

Stellarium - (freeware πλανηταριακό πρόγραμμα με δυνατότητα ελέγχου της στήριξης)
http://www.stellarium.org/el/

CCD Stack - ( λογισμικό για stack,calibration,color combine και βασικά στάδια επεξεργασίας)|
CCD Inspector - (λογισμικό για τον έλεγχο των fit όπως και χρήσιμες πληροφορίες από την φωτογραφία σχετικά με τον εξοπλισμό)
PemPro - (λογισμικό για πολική ευθυγράμμιση και PEC)
http://www.ccdware.com/downloads/

Starry Night - (πλανηταριακό πρόγραμμα με δυνατότητα ελέγχου της στήριξης)
http://www.starrynight.com/

Cartes du Ciel - (freeware πλανηταριακό πρόγραμμα με δυνατότητα ελέγχου της στήριξης)
http://www.stargazing.net/astropc/

Deep Sky Stacker (freeware λογισμικό για calibration & Stack)
http://deepskystacker.free.fr/english/download.htm

Registax - (freeware λογισμικό για Stack video, απαραίτητο στην πλανητική φωτογράφιση)
http://www.astronomie.be/registax/

StarTrails - (freeware λογισμικό για δημιουργία star trails (αστρικές ιχνογραμμές) από πολλές μικρές λήψεις)
http://www.startrails.de/html/software.html

Star Spikes Pro - (Λογισμικό δημιουργίας spikes στα άστρα)
http://www.prodigitalsoftware.com/StarSpikes.html

Astronomy Tools – (Action για το Photoshop με ποικίλες χρήσιμες ενέργειες για επεξεργασία
Αστροφωτογραφίας) http://www.prodigitalsoftware.com/Astronomy_Tools_For_Full_Version.html