Αστροφωτογραφία Βαθέως Ουρανού μέσα από την πόλη

 


Στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας που έγινε στη Θάσο από 11 έως 13 Οκτωβρίου 2013 παρουσιάστηκε από τον Αντώνη Φαρμακόπουλο εργασία με τίτλο "Αστροφωτογραφία Βαθέως Ουρανού μέσα από την πόλη".

Περίληψη εργασίας: Η Αστροφωτογραφία βαθέως ουρανού απαιτεί όσο το δυνατόν σκοτεινότερο ουρανό και καθαρή ατμόσφαιρα. Τέτοιες συνθήκες βρίσκεις μόνο μακριά από πόλεις με έντονη φωτορύπανση και σε μεγάλα υψόμετρα. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο να βρισκόμαστε συχνά εκεί. Στην εργασία παρουσιάζονται μέθοδοι και τεχνικές για την αντιμετώπιση της φωτορύπανσης, πριν και μετά την φωτογράφιση – όπως στο στάδιο της επεξεργασίας – που με την χρήση τους κάνουν εφικτή την αστροφωτογραφηση αντικειμένων βαθέως ουρανού από περιοχές με μέτρια έως και έντονη φωτορύπανση.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε σε PDF την παρουσίαση .