Jump to content

Θέση Ήλιου


Προτεινόμενες αναρτήσεις

Καλησπέρα σας

 

επειδή δεν γνωρίζω καθόλου από αστρονομία δεν μπορώ να διατυπώσω την ερώτηση που έχω οπότε θα αναφέρω αυτό που χρειάζομαι και αν μπορείτε με βοηθάτε.

 

Έχω στο σπίτι ένα συστημα αυτοματισμού. Θα ήθελα να γνωρίζω πότε ο ήλιος βρίσκεται σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές ώστε να κλείνουν τα ρολά για να προστατεύονται τα έπιπλα τον χειμώνα και το σπίτι να μην ζεσταίνεται το καλοκαίρι

 

Αυτή τη στιγμή ώρα 12:00 το μεσημέρι (22/10/2020) βλέπω ότι το αζιμούθιο είναι περίπου στο 160

 

https://www.suncalc.org/#/38.0294,23.8475,12/2020.10.22/12:22/1/3

 

Στο σύστημα αυτοματισμού έχω τις παρακάτω πληροφορίες οι οποίες είναι κοντινές

 

 

[code:1]next_dawn: '2020-10-23T04:14:19+00:00'

next_dusk: '2020-10-22T16:04:48+00:00'

next_midnight: '2020-10-22T22:08:54+00:00'

next_noon: '2020-10-22T10:09:05+00:00'

next_rising: '2020-10-23T04:41:09+00:00'

next_setting: '2020-10-22T15:38:01+00:00'

elevation: 37.79

azimuth: 157.43

rising: true

friendly_name: Sun[/code:1]

 

Πρακτικά μπορώ να πω στο σύστημα : όταν το αζιμούθιο είναι στο 150 κλείσε τα ρολά 80%

 

Αυτό όμως θα ισχύει (όπως νομίζω) μόνο αυτή την περίοδο ή είναι σταθερό?

Αν δεν είναι σταθερό πως μπορώ να υπολογίζω ανάλογα με την εποχη -ή ακόμα καλύτερα- την ημέρα ή την εβδομάδα την θέση του ήλιου?

 

edit: είδα από το λινκ ότι όντως δεν είναι σταθερή η γωνία άρα χρειάζομαι κάποιο τρόπο υπολογισμού για την συγκεκριμένη περιοχή

 

Ευχαριστώ

Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

Αν κατεβάσεις αυτή την δωρεάν εφαρμογή για android, θα μπορείς να δεις τη θέση και συντεταγμένες (alt - az) για όλα τα ουράνια σώματα (και τον Ήλιο), από την τοποθεσία που βρίσκεσαι για οποιαδήποτε χρονική στιγμή (στο παρελθόν ή στο μέλλον). Ίσως αποτελέσει και έναυσμα για την ενασχόληση με την ερασιτεχνική αστρονομία! :cheesy:

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simulationcurriculum.skysafari5&hl=el&gl=US

Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

Θα την κατεβεβάσω, όμως σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα να έχω τα στοιχεία σε εξέλ για παράδειγμα ή ακόμα καλύτερα να γνωρίζω έναν τύπο υπολογισμού ώστε να γίνεται η διαδικασία αυτόματα.

 

Υπάρχει κάτι?

 

edit: Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πως μπορώ να ορίσω ποια συγκεκριμένη θέση με ενδιαφέρει. δηλαδή και να βλεπω εναν πινακα με τις τιμές υπολογισμού ανά ώρα και ημέρα πως μπορώ να καταλάβω ποια είναι η θέση που με ενδιαφέρει από την στιγμή που το αζιμούθιο σήμερα (ώρα ενεργοποίσησης αυτοματισμού) είναι στο 160 και στις 31/12/2020 θα είναι στο 178.

 

Προφανώς μου λείπει τουλάχιστον ακόμη μια παράμετρος. Ποια είναι αυτή?

Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

επειδή δεν χρειάζομαι μετρήσεις ακριβείας, είδα από το παρακάτω site στις 22 κάθε μήνα περίπου που βρίσκεται το αζιμούθιο στην περιοχή μου ανά μήνα.

Από ότι κατάλαβα δεν υπάρχουν αλλαγές για τις ίδιες ημερομηνίες του κάθε μήνα οπότε μάλλον το παρακάτω μου κάνει

 

22/10/2020 149

22/11/2020 168

22/12/2020 165

22/1/2021 161

22/2/2021 157

22/3/2021 155

22/4/2021 127

22/5/2021 117

22/6/2021 111

22/7/2021 115

22/8/2021 127

22/9/2021 140

 

από τον Οκτώβριο του 2021 και έπειτα οι τιμές παραμένουν οι ίδιες

Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

Δεν είναι σωστό το παραπάνω γιατί στους υπολογισμούς εχει κρατηθεί σταθερή η ώρα, ενώ εγώ χρειάζομαι πότε θα φθάσει ο ήλιος στην νότια πλευρά του σπιτιου. Το καλοκαίρι θυμάμαι ήταν περίπου το μεσημέρι (13:00 - 13:30).

 

Όποιος μπορεί να βοηθησει θα το εκτιμούσα

Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

Καλησπέρα,

 

Μιας και η εφαρμογή σου βασίζεται σε αυτοματισμούς, θα υποθέσω ότι γνωρίζεις μερικά βασικά στοιχεία προγραμματισμού. Σου δίνω λοιπόν το παρακάτω snippet κώδικα (Python) που είχα γράψει πριν λίγο καιρό για μια δική μου χρήση:

 

[code:1]

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import astropy.units as u

import datetime

from astropy.time import Time

from astropy.visualization import astropy_mpl_style, quantity_support

from astropy.coordinates import SkyCoord, EarthLocation, AltAz, get_sun

 

plt.style.use(astropy_mpl_style)

quantity_support()

 

plt.rcParams["figure.figsize"] = (20,10)

 

obj_name = 'Cygnus A'

obj = SkyCoord.from_name(obj_name)

 

athens = EarthLocation(lat= 37.9838*u.deg, lon= 23.7275*u.deg, height=250*u.m)

 

utcoffset = +3*u.hour #+3 for Greece

 

date = '2020-10-23'

midnight = Time(date+' 00:00:00') - utcoffset

 

delta_midnight = np.linspace(0, 24, 1000)*u.hour

times_July12_to_13 = midnight + delta_midnight

frame_July12_to_13 = AltAz(obstime=times_July12_to_13, location=athens)

sunaltazs_July12_to_13 = get_sun(times_July12_to_13).transform_to(frame_July12_to_13)

 

#from astropy.coordinates import get_moon

#moon_July12_to_13 = get_moon(times_July12_to_13)

#moonaltazs_July12_to_13 = moon_July12_to_13.transform_to(frame_July12_to_13)

 

objaltazs_July12_to_13 = obj.transform_to(frame_July12_to_13)

 

#plt.plot(delta_midnight, sunaltazs_July12_to_13.alt, color='r', label='Sun')

#plt.plot(delta_midnight, moonaltazs_July12_to_13.alt, color=[0.75]*3, ls='--', label='Moon')

 

#print(objaltazs_July12_to_13.alt*u.deg)

#print(delta_midnight[np.argmax(sunaltazs_July12_to_13.alt*u.deg)])

#result = np.where("13.47747" in sunaltazs_July12_to_13.alt)

#print(result[0])

 

#print(delta_midnight[np.argmax(objaltazs_July12_to_13.alt*u.deg)]*3600/u.hour)

 

max_time_hhmmss = str(datetime.timedelta(seconds=float(delta_midnight[np.argmax(objaltazs_July12_to_13.alt*u.deg)]*3600/u.hour))).split(':')[0:2]

t_minus60min_hhmmss = str(datetime.timedelta(seconds=float(delta_midnight[np.argmax(objaltazs_July12_to_13.alt*u.deg)]*3600/u.hour-3600))).split(':')[0:2]

t_minus90min_hhmmss = str(datetime.timedelta(seconds=float(delta_midnight[np.argmax(objaltazs_July12_to_13.alt*u.deg)]*3600/u.hour-5400))).split(':')[0:2]

 

#print(t_minus90min_hhmmss)

print(obj_name+' | '+date)

print('Time of global maximum: '+max_time_hhmmss[0]+':'+max_time_hhmmss[1])

print('T-60min: '+t_minus60min_hhmmss[0]+':'+ t_minus60min_hhmmss[1])

print('T-90min: '+t_minus90min_hhmmss[0]+':'+ t_minus90min_hhmmss[1])

#print(sunaltazs_July12_to_13.alt)

#print(sunaltazs_July12_to_13.az)

plt.scatter(delta_midnight, objaltazs_July12_to_13.alt,

c=objaltazs_July12_to_13.az, label=obj_name, lw=0, s=8,

cmap='viridis')

plt.scatter(delta_midnight, sunaltazs_July12_to_13.alt,

c=sunaltazs_July12_to_13.az, label='Sun', lw=0, s=8,

cmap='viridis')

##plt.fill_between(delta_midnight, 0*u.deg, 90*u.deg,

## objaltazs_July12_to_13.alt > 73*u.deg, color='0.9', zorder=0)

##plt.fill_between(delta_midnight, 0*u.deg, 90*u.deg,

## sunaltazs_July12_to_13.alt > 64.1*u.deg, color='k', zorder=0)

plt.colorbar().set_label('Azimuth [deg]')

plt.legend(loc='best')

plt.xlim(0*u.hour, 24*u.hour)

plt.xticks((np.arange(24))*u.hour)

plt.ylim(0*u.deg, 90*u.deg)

plt.title(obj_name+' | '+date)

plt.xlabel('Time')

plt.ylabel('Altitude [deg]')

#plt.tight_layout()

#plt.savefig(obj_name+'.png')

plt.show()

[/code:1]

 

Ο παραπάνω κώδικας υπολογίζει και απεικονίζει το αζιμούθιο και το ύψος του Ήλιου και ένος άλλου στόχου (σε αυτή την περίπτωση ενός ραδιογαλαξία) ως συνάρτηση του χρόνου, και της τοποθεσίας σου πάνω στη Γη (στο έθεσα για Αθήνα, αλλά μπορείς να το πειράξεις αν θες υψηλότερη ακρίβεια). Εσένα προφανώς σε ενδιαφέρει μόνο η θέση του Ήλιου, οπότε με μερικές τροποποιήσεις μπορείς να αποθηκεύσεις τα δεδομένα σε ένα csv-formatted αρχείο για παράδειγμα.

 

Αν δεν έχεις εμπειρία με τη βιβλιοθίκη astropy, υπάρχει documentation εδώ: https://docs.astropy.org/en/stable/

 

Φυσικά αν δε βγάλεις άκρη, μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις!

 

Φιλικά,

Απόστολος

Το ραδιοτηλεσκόπιο PICTOR:

https://pictortelescope.com/

https://github.com/0xCoto/PICTOR

Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

Απόστολε ευχαριστώ πολύ για το script. Κατάφερα να το τρέξω αλλά δεν καταλαβαίνω και πολλά από το αποτέσμα οπότε αν μπορείς βοήθησε με.

 

Τον συγκεκριμένο αυτοματισμό με άλλη λογική είχα προσπαθήσει να το ξεκινήσω τον Ιούλιο.

Τότε είχα παρατηρήσει ότι ο Ήλιος ξεκινούσε να πέφτει στο μπαλκόνι κατά τις 13:15

Altitude: 73.69°

Azimuth: 178.81°

 

Τώρα πέφτει στο μπαλκόνι κατά τις 11:15

Distance [km]: 148.784.193

Altitude: 34.45°

Azimuth: 148.74°

 

Το πρόγραμμα για αυτές τις ημερομηνίες έβγαλε τις παρακάτω παραστάσεις από τις οποίες δεν μπορώ να βγάλω κάποιο συμπέρασμα ώς προς τον χρόνο ή το σημείο που θα πρέπει να λειτουργήσει ο αυτομασιμός,

οπότε χρειάζομαι αρχικά την βοήθεια σου να διαβάσω τον πίνακα και έπειτα να δω ποια στοιχεία θα πρέπει να περάσω στο εξέλ. Για να καταλάβεις χρειάζομαι 1 σημείο τον μήνα όχι κάτι πολύπλοκο

 

https://ibb.co/7CCQgsD

https://ibb.co/5rN8F43

 

Και πάλι ευχαριστώ[/img]

Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

Η χαμηλή καμπύλη αντιπροσωπεύει την κίνηση του Ήλιου, οπότε αυτή σε ενδιαφέρει. Κάτι που θα μπορούσες να κάνεις είναι να αντικαταστήσεις όπου βλέπεις 24 με 24*n, όπου n είναι το πλήθος των ημερών που σε ενδιαφέρει από την αρχική ημερομηνία που έχεις ορίσει.

 

Αφού έχεις θέσει και το εύρος ημερών που σε ενδιαφέρει και έχεις υπολογίσει τη θέση του Ήλιου, μπορείς να υπολογίσεις τα τοπικά μέγιστα της καμπύλης με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης scipy:

 

[code:1]from scipy.signal import argrelextrema

 

argrelextrema(sunaltazs_July12_to_13.alt, np.greater)[/code:1]

 

Διαφορετικά, χωρίς scipy (αποκλειστικά με numpy) μπορεί ίσως να βγει και έτσι:

[code:1]np.r_[True, sunaltazs_July12_to_13.alt[1:] < sunaltazs_July12_to_13.alt[:-1]] & np.r_[sunaltazs_July12_to_13.alt[:-1] < sunaltazs_July12_to_13.alt[1:], True][/code:1]

 

Εκεί επιβεβαιώνεις ότι οι θέσεις φαίνονται λογικές (κάθε στοιχείο του array εξόδου αντιστοιχεί στο μέγιστο ύψος του Ήλιου στην n-οστή μέρα). Από εκεί, για να βρεις την ώρα (ή και το αζιμούθιο) πρέπει να βρεις το δείκτη (index) του στοιχείου στον αρχικό πίνακα sunaltazs_July12_to_13.alt, και να δεις τι ώρα πέφτει.

 

Φυσικά εάν κάτι δεν ήταν ξεκάθαρο με ρωτάς!

 

Απόστολος

Το ραδιοτηλεσκόπιο PICTOR:

https://pictortelescope.com/

https://github.com/0xCoto/PICTOR

Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

Αρχικά για να καταλάβω λες

Αφού έχεις θέσει και το εύρος ημερών που σε ενδιαφέρει και έχεις υπολογίσει τη θέση του Ήλιου, μπορείς να υπολογίσεις τα τοπικά μέγιστα της καμπύλης

Αυτό πρακτικά τι σημαίνει ότι ψάχνουμε να βρούμε? Την θέση που ο ήλιος φθάνει στο μέγιστο ύψος πριν αρχίσει να πέφτει?

 

 

Δεν ξέρω πως να τρέξω καν το

[code:1]

[from scipy.signal import argrelextrema

argrelextrema(sunaltazs_July12_to_13.alt, np.greater)]

[/code:1]

 

Κατέβασα το scipy

[code:1]Traceback (most recent call last):

File "C:/Users/χχχ/Desktop/python scripts/numpy calc.py", line 1, in

np.r_[True, sunaltazs_July12_to_13.alt[1:] < sunaltazs_July12_to_13.alt[:-1]] & np.r_[sunaltazs_July12_to_13.alt[:-1] < sunaltazs_July12_to_13.alt[1:], True]

NameError: name 'np' is not defined

>>>[/code:1]

 

δοκίμασα και το nampy αλλά και πάλι

[code:1][/Traceback (most recent call last):

File "C:/Users/χχχ/Desktop/python scripts/numpy calc.py", line 1, in

np.r_[True, sunaltazs_July12_to_13.alt[1:] < sunaltazs_July12_to_13.alt[:-1]] & np.r_[sunaltazs_July12_to_13.alt[:-1] < sunaltazs_July12_to_13.alt[1:], True]

NameError: name 'np' is not defined

>>> ][/code:1]

Μπορείς να εξηγήσεις τι πρέπει να κάνω με αυτά ?

Επειδή δεν γνωρίζω και πολλά από προγραμματισμό ειδικά από python δυσκολεύομαι και στα πιο απλά..

Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

Θα σε συμβούλευα να κατεβάσεις μια εφαρμογή φωτογραφικού ενδιαφέροντος όπως είναι το sun locator. Επιλέγοντας απλά ημερομηνία και ώρα, σου δειχνει την ακριβή θέση του ήλιου στον ουρανιο θόλο.
Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά παραείναι πολύπλοκο για τις γνώσεις μου για να το τρέξω.

Το πιθανότερο είναι να παρακοληθήσω τις τιμές 1-2 φορές τον κάθε μηνα και να τις προσαρμόσω στο σύστημα.

 

Ήθελα μόνο να ρωτήσω αν κανείς μπορεί να απαντήσει αν τελικά οι τιμές του αζιμούθιου παραμένουν σταθερές ή αλλάζουν με την πάροδο των ετών και τι απόκλιση έχουν.

 

Με άλλα λόγια σήμερα η τιμή του αζιμούθιου που ενεργοποίησε τον αυτοματισμό ήταν πχ 143.

Του χρόνου την ίδια ημέρα θα είναι και πάλι 143?

 

και πάλι σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και την βοήθεια σας

Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

Δοκίμασε και αυτό...

 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/azel.html

 

 

Η θέση του ήλιου είναι σχεδόν η ίδια κάθε χρόνο την ίδια μέρα και ώρα.

Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

Δοκίμασε και αυτό...

 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/azel.html

 

 

Η θέση του ήλιου είναι σχεδόν η ίδια κάθε χρόνο την ίδια μέρα και ώρα.

 

Ευχαριστώ.

Τις τιμές τις έχω βρει "μπακαλίστικα" για την κάθε ημέρα.

Γνωρίζοντας τις 2 τιμές τον Ιούλιο και τον Οκτωβριο υπολογισα (χονδρικά) ότι κάθε ημέρα η θέση αλλάζει κατα μέσο όρο περίπου +0,28 με +0,30 από 21 Δεκ έως 20 Ιουνίου και αντίστοιχα μειώνεται κατά 0,28-0,30 από 21 Ιουνίου μέχρι 20 Δεκεμβρίου.

Απο την στιγμή που όπως επιβεβαιώνεις οι τιμές είναι σχεδόν ίδιες (αυτό είχα καταλάβει) αλλά υπάρχει μια μικρή απόκλιση ίσως χρειάζεται μια πολύ μικρή διόρθωση κάθε χ χρόνια αλλά και πάλι για αυτό που χρειάζομαι νομίζω ότι θα είμαι εντάξει.

Μένει μόνο να επαληθευτεί τους επόμενους μήνες..

 

Ευχαριστώ και πάλι

Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είσαι μέλος για να αφήσεις ένα σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!.

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Συνδεθείτε

Έχετε ήδη λογαριασμό? Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Δημιουργία νέου...

Σημαντικές πληροφορίες

Όροι χρήσης