Jump to content

PHEMU21 - Αμοιβαία φαινόμενα μεταξύ δορυφόρων πλανήτη Δία


Προτεινόμενες αναρτήσεις

Αγαπητοί Φίλοι,

 

Από τον Ιανουάριο ως τον Αύγουστο του 2021 μια σειρά από αποκρύψεις και εκλείψεις θα λάβουν χώρα μεταξύ των δορυφόρων του Δία, καθώς ο Ήλιος θα διασχίζει το Ισημερινό επίπεδο του πλανήτη. Η καταγραφή και μελέτη αυτών των αστρονομικών γεγονότων παρέχει στους αστρονόμους τη δυνατότητα να καθορίσουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια τις θέσεις και τις τροχιές των δορυφόρων. Ειδικά για τους δορυφόρους του πλανήτη Δία, είναι δυνατόν να γίνει ακόμα και από ερασιτέχνες αστρονόμους, ακόμα και με μικρά ερασιτεχνικά τηλεσκόπια.

 

Το Ινστιτούτο Ουράνιας Μηχανικής και Υπολογισμού Εφημερίδων (IMCCE) στο Παρίσι διοργανώνει διεθνείς εκστρατείες για την παρατήρηση και καταγραφή αυτών των φαινομένων κάθε έξι χρόνια από το 1973, με σκοπό τη συλλογή δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα χρόνου, αναγκαίων για να ανιχνευτούν και να μετρηθούν με ακρίβεια οι παλιρροϊκές αλληλεπιδράσεις, ώστε να εξαχθούν στοιχεία για την εσωτερική δομή και μηχανική των δορυφόρων. Με βάση δηλαδή δεδομένα φωτομετρίας και αστρομετρίας από επίγειες παρατηρήσεις, εξάγονται συμπεράσματα για τα εγγενή γεωφυσικά χαρακτηριστικά των δορυφόρων των μεγάλων πλανητών. Η εκστρατεία για την παρατήρηση των αμοιβαίων φαινομένων στους δορυφόρους του Δία για το 2021 έχει την κωδική ονομασία PHEMU21

 

(βλ. https://www.imcce.fr/recherche/campagnes-observations/phemus/phemu).

 

Έλληνες ερασιτέχνες καθώς και επαγγελματίες έχουν συμβάλλει στις παρατηρησιακές εκστρατείες του 2009 και το 2015 (δείτε προηγούμενη παράθεση και συζήτηση για τα γεγονότα του 2015 εδώ: https://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?t=21018&highlight=%E1%EC%EF%E9%E2%E1%DF%E1) ενώ παρουσιάζεται τώρα η ευκαιρία η εγχώρια αστρονομική κοινότητα να συμβάλλει και στη φέτινη περίοδο. Τα πρώτα γεγονότα παρατηρήσιμα από την Ελλάδα θα λάβουν χώρα από το τέλος Μαρτίου και έπειτα, αυτά μπορεί να τα βρεί κανείς στην ιστοσελίδα http://nsdb.imcce.fr/multisat/nsszph517he.htm αν θέσει κωδικό αστεροσκοπείου το 066 που αντιστοιχεί στη θέση της Αθήνας. Ο συνολικός αριθμός τους είναι 41.

 

Για να είναι ένα γεγονός παρατηρήσιμο, πρέπει ο στόχος - δηλ ο Δίας - να είναι πάνω από τον ορίζοντα με τον Ήλιο από κάτω, δηλ ή πριν την ανατολή ή μετά τη δύση. Αν δε περιοριστούμε σε γεγονότα με το στόχο τουλάχιστον 5 μοίρες πάνω από τον ορίζοντα, παίρνουμε συνολικά 22 γεγονότα, με το πρωτο στις 28 Μαρτίου και το τελευταίο στις 30 Αυγούστου. Καλύτερα γεγονότα μπορούν να θεωρηθούν αυτά με μεγάλη πτώση λαμπρότητας του στόχου (Δm στη λίστα) καθώς και ύψος του Δία - Planet (o) στη λίστα - πάνω από τον ορίζοντα πχ το γεγονός 2E3 στις 27 Απριλίου με Δm=0.696 και ύψος Δία στις 19 μοίρες. Αξιόλογα έιναι τα γεγονότα της 29ης Μαιου καθώς και της 8ης & 30ης Αυγούστου λόγω της σχετικά μεγάλης τους διάρκειας.

 

Καλή Επιτυχία!

 

Μερικά παραδείγματα καταγραφής αμοιβαίων φαινομένων:

PHEMU_Example1.thumb.png.01799d12eb4d0734830421661b1d4a2a.png

PHEMU_Example2.thumb.png.9f33556a12cfce0a9e0d8e9cb53316a4.png

Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

To επόμενο γεγονός είναι την Κυριακή 28 Μαρτίου πρωί 06:13:45 ως 06:18:01 (Έκλειψη της Ευρώπης από την Ιώ)

 

 

Επεξηγήσεις για κάθε στήλη για τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα

(από παλαιότερη δημοσίευση του Τόλη)

------------------------------------

"begin: h m s": 'Ωρα έναρξης του γεγονότος - "End: h m s": " 'Ωρα λήξης"

Type: Τύπος του φαινομένου. Αρ. Δορυφόρου: 1-Ιω ,2-Ευρώπη, 3-Γανυμήδης, 4-Καλλιστώ

"Ο"- Επιπρόσθηση (Οccultation), "E"- Έκλειψη (Εclipse)

πχ "2Ο3" σημαίνει ότι η Ευρώπη περναει μπροστά από τον Γανυμήση και "1Ε2" σημαίναι ότι η σκιά της Ιούς πέφτει πάνω στην Ευρώπη

Dur(ation): Διάρκεια του φαινομένου σε λεπτά της ώρας.

Impact: Αγνοείστε

m: αστρικό μεγεθος του στόχου

Δm: Μέγιστη πτώση λαμπρότητας του στόχου κατά τη διάρκεια του φαινομένου.

limb("): Απόσταση του στόχου από το δίσκο του Δία σε δευτερόλεπτα τόξου (arcseconds)

dist("): (Μόνο για εκλείψεις) Απόσταση μεταξύ των δύο δορυφόρων που συμμετέχουν στο φαινόμενο σε δευτερόλεπτα τόξου (arcseconds)

planet(o): Ύψος του πλανήτη πάνω από τον τοπικό ορίζοντα σε μοίρες (degrees)

Sun(o): Ύψος του Ήλιου κάτω από τον τοπικό ορίζοντα σε μοίρες (degrees)

Moon phase: Φάση της Σελήνης. 0.0: Νέα Σελήνη, 1.0: Πανσέληνος

 

Στο άλλο συνημμένο με την απεικόνιση των σωμάτων, οι προβλεπόμενοι χρόνοι διαφέρουν (ελάχιστα) γιατί είναι υπολογισμένοι από το λογισμικό Occult Watcher.

1067586714_1E2-28Mar2021OW.thumb.jpg.3d8a722531983baf14330aff1a815c90.jpg

2133465068_1E2-28Mar2021.thumb.jpg.bef75033a0344972d2cfced2f3211a8a.jpg

https://ui.adsabs.harvard.edu/search/q=%20author%3A%22tsamis%2C%20v.%22&sort=date%20desc%2C%20bibcode%20desc

"Αστέρας εισαθρείς, αστήρ εμός. Είθε γενοίμην ουρανός, ως πολλοίς όμμασιν εις σε βλέπω."

Πλάτων

Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

Να προσθέσω και εγώ ότι η φετινή περίοδος είναι κάπως δύσκολη, και όχι μόνο από υγειονομικής άποψης.

 

Οι περίοδοι των αμοιβαίων γεγονότων διαδέχονται η μία την άλλη, περίπου κάθε έξι χρόνια.

Το "περίπου" σημαίνει ότι κάποιες περίοδοι κορυφωνονται το χειμώνα και κάποιες το καλοκαίρι.

Οι χειμερινές είναι και οι καλύτερες από παρατηρησιακή άποψη, διότι η εκλειπτική και επομένως

και ο Δίας είναι ψηλά στον ουρανό. Έτσι και βλέπουμε περισσότερα γεγονότα αλλά και αυτά που βλέπουμε

είναι πιο εύκολα στη παρατήρηση (αν παραλείψουμε το τουρτούρισμα απ'το κρύο!).

 

Δυστυχώς η φετινή περίοδος είναι καλοκαιρινή, ή τουλάχιστον μη χειμερινή. Έτσι ο Δίας θα φαίνεται

σχετικά κοντά στον ορίζοντα οπότε πολλά γεγονότα, ενώ είναι θεωρητικά παρατηρήσιμα, θα

συμβαίνουν ενώ ο πλανήτης είναι πίσω από κάποιο εμπόδιο (προσωπικά σκέφτομαι τον Υμηττό!).

 

Από την άλλη μεριά, η Ελλάδα είναι σε πιο πλεονεκτική θέση έναντι των άλλων ευρωπαικών

χωρών λόγω του χαμηλού γεωγραφικού πλάτους. Θυμάμαι στην προηγούμενη καλοκαιρινή περίοδο

το 2009 καταφέραμε να καταγράψουμε και να στείλουμε στο IMCCE αρκετές τέτοιες παρατηρήσεις.

Αισιοδοξώ ότι κάτι παρόμοιο θα γίνει και φέτος.

Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

  • 4 εβδομάδες αργότερα...

Δεν έγινε παρατήρηση του προηγούμενου γεγονότος λόγω καιρού.

To επόμενο γεγονός είναι το Σάββατο 17 Απριλίου πρωί 06:09:21 ως 06:13:25 (Έκλειψη της Ιούς από την Ευρώπη)

Ύψος Δία/δορυφόρων 19°, Αζ.125° ΝΑ

Μείωση λαμπρότητας 0.1 m

Προτείνεται καταγραφή διάρκειας 10 λ. από 06:06 ως 06:16

1123732199_17April2E1.thumb.jpg.f8c36ac3095b8676385d92043ff5332d.jpg

https://ui.adsabs.harvard.edu/search/q=%20author%3A%22tsamis%2C%20v.%22&sort=date%20desc%2C%20bibcode%20desc

"Αστέρας εισαθρείς, αστήρ εμός. Είθε γενοίμην ουρανός, ως πολλοίς όμμασιν εις σε βλέπω."

Πλάτων

Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

Οι χειμερινές είναι και οι καλύτερες από παρατηρησιακή άποψη, διότι η εκλειπτική και επομένως

και ο Δίας είναι ψηλά στον ουρανό.

 

Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος αλλά η εκλειπτική δεν είναι το καλοκαίρι πιο ψηλά στον ουρανό;

Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

Οι χειμερινές είναι και οι καλύτερες από παρατηρησιακή άποψη, διότι η εκλειπτική και επομένως

και ο Δίας είναι ψηλά στον ουρανό.

 

Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος αλλά η εκλειπτική δεν είναι το καλοκαίρι πιο ψηλά στον ουρανό;

 

Φίλε mad,

 

Αυτό που λέμε και οι δύο μας είναι σωστό κατά το ήμισυ.

 

Το καλοκαίρι η εκλειπτική είναι ψηλά κατά τη διάρκεια

της μέρας και χαμηλά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Γι'αυτό άλλωστε και ο Ήλιος είναι ψηλά το καλοκαίρι

αλλά η πανσέληνος σχετικά χαμηλά.

 

Το χειμώνα συμβαίνει το αντίθετο.

Σύνδεσμος για σχόλιο
Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είσαι μέλος για να αφήσεις ένα σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!.

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Συνδεθείτε

Έχετε ήδη λογαριασμό? Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Δημιουργία νέου...

Σημαντικές πληροφορίες

Όροι χρήσης